Lojistik Hizmetleri

Lojistik hizmetleri, malzemelerin, ürünlerin ve bilgilerin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar olan akışını planlama, uygulama ve kontrol etme sürecini içerir. Bu hizmetler, tedarik zincirinin verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Lojistik hizmetlerinin temel unsurları şunlardır:

1. Taşımacılık (Transportation):

2. Depolama (Warehousing):

3. Stok Yönetimi (Inventory Management):

4. Sipariş Yönetimi (Order Fulfillment):

5. Talep Planlama (Demand Planning):

6. Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management):

7. Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri:

8. Sürdürülebilir Lojistik:

9. Bilgi ve Teknoloji Yönetimi:

10. Müşteri Hizmetleri:

Lojistik hizmetleri, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine, maliyetlerini düşürmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur. Bu hizmetler, karmaşık tedarik zincirlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru koşullarda olmasını temin eder.